Українська Суботня Школа у Відні уже 7-ий рік є акредитованою Міністерством освіти України.

Навчання в Школі проходить відповідно до програми Міністерства освіти України, затвердженої Міжнародною Українською Школою (МУШ). Школярі мають змогу вивчати всі предмети згідно з загальноосвітньою програмою або вивчати на вибір лише українознавчі предмети (українська мова, література, історія). У кінці кожного семестру до Відня приїжджає атестаційна комісія з Києва і школярі, які бажають складати атестацію, можуть скласти відповідні екзамени й отримати табелі успішності в кінці кожного навчального року; свідоцтво про базову середню освіту після 9-го класу та атестат про повну середню освіту після 11-го класу, який дає можливість вступу в університет, як в Україні, так і за кордоном. Складати чи не складати іспити – це виключно Bаше рішення, рішення батьків і школяра. Можна вчитися у Суботній Школі й проходити атестацію, а можна вчитися за тією ж програмою у тих самих класах, з тими ж однокласниками і не йти на екзамени. Все залежить від Bаших потреб і бажань Bашої дитини. Українська Суботня Школа у Відні забезпечує рівною мірою обидві можливості.

Вартo лише звернути увагу на те, що батьки школярів, які планують проходити атестацію, повинні завчасно повідомити про це керівництво Школи, щоб змогти вчасно зареєструватися у МУШ та подати відповідні Заяви й документи:

- копія документа, що засвідчує особу (свідоцтво про народження/паспорт)

- оригінали документів про освіту (крім учнів першого класу): особової справи, табеля за відповідний клас/и, свідоцтва про базову загальну середню освіту (для вступників до 10-х, 11-х класів)

- документ, що підтверджує тимчасове або постійне проживання за кордоном (Meldezettel / або Aufenthaltstitel / або реєстрація в консульському відділі / або довідка з місця навчання дитини в закладі країни перебування тощо)

Всі документи, які укладені іноземною мовою, мають бути офіційно перекладені українською мовою. 

Про вартість навчання в школі і гуртків ми можете дізнатися тут.

Більше про наших викладачів Ви можете дізнатися тут.

_________________________

*Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна українська школа" (далі Міжнародна українська школа) – державний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 91-р «Про утворення загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа» для громадян України, які проживають за кордоном» та наказу Міністерства освіти і науки України  від 10.07.2007 № 595 «Про створення загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа». МУШ забезпечує умови для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти України згідно з Державними стандартами загальної середньої освіти громадянами України, які  тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Сайт Міжнародної Української школи Ви можете знайти за наступним посиланням: http://ukrintschool.org.ua/main.html

 
Beethovenplatz 1
1010 Wien